logo

Chọn lọc hỗn hợp áp dụng với loại cây nào?

Câu hỏi :

Chọn lọc hỗn hợp áp dụng với loại cây nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Chọn lọc hỗn hợp áp dụng với loại cây nào?

Chọn lọc hỗn hợp là phương pháp chọn lọc các cá thể mong muốn dựa trên kiểu hình, thu hoạch và hỗn hợp giống của các cá thể được chọn để trồng và đánh giá ở vụ sau. Phương pháp chọn lọc hỗn hợp đơn giản, dễ thực hiện và không tốn kém nhưng nó lại không đánh giá được đặc điểm di truyền cho từng cá thể, hiệu quả chọn lọc không cao.

Thông thường, phương pháp chọn lọc này được áp dụng với các 2 loại cây

+ Với cây tự thụ phấn: Áp dụng chọn lọc hỗn hợp một lần

+ Với cây giao phấn: Áp dụng chọn lọc hỗn hợp nhiều lần

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 09/01/2023