logo
ADVERTISEMENT

Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong các khổ thơ 2, 4 của văn bản Nếu mai em về Chiêm Hóa

Câu hỏi: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong các khổ thơ 2, 4 của văn bản Nếu mai em về Chiêm Hóa.

Trả lời:

- Khổ 2:

+ Đá - ngồi dưới bến, trông nhau.

+ Non Thần – hình như trẻ lại.

Biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong khổ 2 đã khiến thiên nhiên Chiêm Hóa trở nên tươi đẹp hơn và sinh động, có hồn hơn.

- Khổ 4:

+ Sắc chàm - pha hương.

+ Mùa xuân – e cũng lạc đường.

Biện pháp tu từ nhân hóa ở khổ 4 đã nhấn mạnh hơn vẻ đẹp gần gũi, tươi tắn tựa thiên nhiên vùng núi Tây Bắc của những cô gái Tày.

>>> Tham khảo: Soạn bài Nếu mai em về Chiêm Hóa lớp 8 trang 44, 45, 46 Cánh Diều

ADVERTISEMENT