logo

Câu nói Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được...có ý nghĩa gì

Câu hỏi :

Câu nói Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. của hồn Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Hồn của Trương Ba nhập vào thân xác của anh hàng thịt đã tạo nên những đối lập về suy nghĩ, hành động nên đã tạo ra những câu chuyện éo lê, dở khóc dở cười. Vậy nên câu nói trên thể hiện ước muốn một cuộc sống đồng điệu cả về thể xác lẫn tinh thần của Trương Ba, đó mới chính là một cuộc sống trọn vẹn.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 10/02/2023