logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trong các địa điểm sau, địa điểm nào có mùa mưa vào thu đông?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trong các địa điểm sau, địa điểm nào có mùa mưa vào thu đông?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Đồng Hới nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa và chịu nhiều ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Mùa mưa sẽ tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 11 và liên quan tới áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão và hoạt động của gió mùa Đông Bắc. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 thì trong các địa điểm trên, địa điểm Đồng Hới sẽ có mùa mưa vào thu đông.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT