logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết hướng gió mùa hạ thổi vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là hướng nào?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết hướng gió mùa hạ thổi vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là hướng nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Gió mùa hạ là gió mùa có xuất phát điểm từ vùng áp cao ở nửa bán cầu Nam và thổi theo hướng đông nam, khi qua Xích đạo sẽ đổi hướng tạo thành gió Tây Nam có tính chất nóng, ẩm mang nhiều mưa tới khu vực. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hướng gió mùa hạ thổi vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là hướng Đông Nam.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT