logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tần suất bão lớn nhất ở nước ta vào tháng nào sau đây?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tần suất bão lớn nhất ở nước ta vào tháng nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tần suất bão lớn nhất ở nước ta vào tháng 9 : từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng. Trong Khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những vùng có tần suất bão cao nhất. Trung bình, Việt Nam có khoảng 19 bão trong một năm, trong đó bão cấp 8-9 có tần suất xuất hiện cao nhất.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT