logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết đinh lũ trên sông Mê Công vào tháng nào sau đây?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết đinh lũ trên sông Mê Công vào tháng nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sông Mê Công là một trong những con sông lớn nhất thế giới với độ dài đứng thứ 12 và lưu lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới (lưu lượng hàng năm đạt khoảng 475 tỉ m³). Lưu lượng trung bình 13.200 m³/s, vào mùa nước lũ có thể lên tới 30.000 m³/s. Lưu vực sông Mê Công rộng khoảng 795.000 km² - 810.000 km². Đỉnh lũ sông Mê Công rơi vào tháng 10, đạt mức 29000 m3/s (theo Atlas Địa lí Việt Nam trang 10).

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT