logo

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Hình tứ giác là một trong những bài học quan trọng nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, bước đầu giúp trẻ em phát triển tư duy quan sát và tưởng tượng từ nhỏ. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các kiến thức cốt lõi về hình tứ giác và cung cấp hướng dẫn cho các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2 kèm theo đáp án giúp quá trình rèn luyện tư duy trở nên hiệu quả hơn. Chúc các em học tập tốt!


Hình tứ giác là gì?

Hình tứ giác là một đa giác có bốn cạnh và bốn đỉnh được nối liền với nhau. Tất cả các cạnh của hình tứ giác đều là các đoạn thẳng và mỗi đỉnh đều giao với ba cạnh khác nhau. Tổng của bốn góc của hình tứ giác luôn bằng 360 độ. Đây là đặc điểm đặc trưng giúp nhận biết một hình là hình tứ giác.

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Nhận biết một số hình tứ giác thường gặp

- Tứ giác đơn là một loại tứ giác không có cạnh nào cắt nhau.

- Tứ giác lồi là loại tứ giác có tất cả các góc trong đều nhỏ hơn 180 độ và hai đường chéo cắt nhau tại điểm bên trong tứ giác. Tứ giác lồi nằm gọn về một phía so với mặt phẳng chứa một cạnh của tứ giác.

- Tứ giác lõm là loại tứ giác có ít nhất một góc trong lớn hơn 180 độ và một trong hai đường chéo của tứ giác nằm bên ngoài tứ giác.

- Tứ giác không đều là loại tứ giác không có cặp cạnh nào song song với nhau và không có đặc điểm nào đặc biệt như vuông góc hay song song. Loại tứ giác này đại diện cho loại tứ giác lồi...


Nhận diện một số hình tứ giác đặc biệt

- Hình thang là hình tứ giác có ít nhất hai cạnh đối song song.

- Hình thang cân là dạng đặc biệt của hình thang, có hai góc kề cùng một cạnh đáy bằng nhau hoặc có hai đường chéo bằng nhau.

- Hình bình hành là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối song song, các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau và đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hình bình hành còn là trường hợp đặc biệt của hình thang.

- Hình thoi là một dạng đặc biệt của hình tứ giác với bốn cạnh bằng nhau.

- Hình chữ nhật là một dạng đặc biệt của hình tứ giác có bốn góc vuông, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

- Hình vuông là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. Các cạnh đối song song, đường chéo bằng nhau và vuông góc tại trung điểm. Hình vuông là trường hợp đặc biệt của hình thoi và hình chữ nhật.


Quy tắc đếm số hình tứ giác trong 1 hình vẽ

Phương pháp giải: Áp dụng những đặc tính riêng của từng hình tứ giác để quan sát, nhận biết và đưa ra đáp án chính xác.

Ví dụ: 

Cách đếm hình chữ nhật (hình được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau):

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Bước 1: Đánh số 1 vào ô vuông góc trái trên cùng của hình chữ nhật.

Bước 2: Từ ô vuông đó, ta tiếp tục đánh số cho các ô vuông bên cạnh nó theo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, sao cho mỗi ô vuông được đánh số theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.

Bước 3: Lần lượt thực hiện các phép tính nhân của các cặp ô vuông theo nguyên tắc sau: với mỗi ô vuông, nhân số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật, nhân số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật. Các ô vuông có giá trị lớn nhất của chiều dài hoặc chiều rộng không được nhân với nhau.

Bước 4: Tổng các phép nhân được thực hiện ở bước 3 chính là số lượng hình chữ nhật có thể tạo ra từ hình chữ nhật ban đầu.


Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Bài 1: Trong mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Trả lời:

a) Có 1 hình tứ giác

b) Có 3 hình tứ giác

c) Có 2 hình tứ giác

Bài 2: Quan sát hình vẽ và điền vào chỗ trống: “Hình vẽ có …. hình tứ giác và 10 hình tam giác”

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

A. 5

B. 3 

C. 4

D. 6

Bài 3: Quan sát hình vẽ và đếm số hình tứ giác

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

A. 1 Hình tứ giác

B. 2 Hình tứ giác

C. 3 Hình tứ giác

D. 4 Hình tứ giác

Bài 4: Trong mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Trả lời:

a) Có 2 hình tứ giác.

b) Có 3 hình tứ giác.

c) Có 3 hình tứ giác.

Bài 5: Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật? Kể tên các hình chữ nhật đó?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Trả lời:

- Trong hình vẽ trên có 5 hình chữ nhật.

- Tên các hình chữ nhật: ABGE, EFHD, GFHC, EGCD, ABCD.

Bài 6: Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình vẽ dưới đây ?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

A. 1 Hình tứ giác

B. 2 Hình tứ giác

C. 3 Hình tứ giác

D. 4 Hình tứ giác

Bài 7: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình đã cho để được 3 hình tứ giác.

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Trả lời:

Để tạo thành 3 hình tứ giác như yêu cầu đề bài, cần vẽ như sau:

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Như vậy 3 hình tứ giác tạo thành lần lượt là MQLK; LKPN; MNPQ.

Bài 8: 

Hình ABCD có phải là hình gì? Có phải hình tứ giác hay không?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

A. Hình vuông, là hình tứ giác

B. Hình thoi, là hình tứ giác

C. Hình tròn, không phải hình tứ giác

D. Hình thang, là hình tứ giác

Bài 9: Số hình tứ giác được vẽ trong hình dưới đây là

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

Trả lời:

Trong hình vẽ có 6 hình tứ giác

Bài 10: Số hình tam giác và hình tứ giác có trong hình vẽ ?

Các bài toán đếm hình tứ giác lớp 2

a) ... hình tam giác

b) ... hình tứ giác

Trả lời:

a) 1 hình tứ giác 

b) 2 hình tam giác

icon-date
Xuất bản : 18/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023