logo
ADVERTISEMENT

Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây

Bảng tuần hoàn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các phản ứng hóa học cũng như tính chất của các kim loại, phi kim, khí trơ,…Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 dưới đây! 


Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây

A. Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô trong bảng tuần hoàn.

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

D. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

Đáp án đúng là: B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp: Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp: Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

Lý giải nguyên nhân chọn đáp án B

Bảng tuần hoàn là một bảng bao gồm các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo những nguyên tắc nhất định. Hiện nay bảng tuận hoàn được sắp xếp tuân theo 3 nguyên tắc sau

Nguyên tắc 1: Xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

Nguyên tắc 2: Xếp những nguyên tố có cùng số lớp e ngoài cùng vào một hàng ngang

Nguyên tắc 3: Xếp những nguyên tố có cùng số hóa trị vào cùng một hàng dọc (hóa trị I,II, III, IV, V,…)

Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp: Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử bởi cách sắp xếp này chưa phù hợp.

ADVERTISEMENT