logo
ADVERTISEMENT

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút? Nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Kiến thức cần ghi nhớ

- Dạng toán gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần (Lớp 3)

* Hướng dẫn giải: 

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng

- Vì mỗi bạn mua 2 bút và đề bài cho ra là có 3 bạn nên số bút sẽ là 6. Ta có phép nhân 3 x 2 = 6

- Sau khi tìm được số bút của 3 bạn là 6. Mà đề bài lại đưa ra rằng: " Ba bạn cùng mua bút như nhau và tất cả phải trả 9.000 đồng. Có nghĩa là 6 chiếc bút có giá 9.000 đồng. Lúc này ta chỉ cần lấy 9.000 đồng chia đều cho 6 chiếc bút là sẽ tìm ra được giá tiền của mỗi chiếc bút là bao nhiêu. 

* Lời giải bài toán

Bài giải:

Ba bạn mua tất cả số cái bút là :

3 x 2 = 6 (cái)

Giá tiền của mỗi chiếc bút là :

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng.

ADVERTISEMENT