logo
ADVERTISEMENT

12m7dm bằng bao nhiêu dm


12m7dm bằng bao nhiêu dm

Để chuyển đổi đơn vị từ mét (m) sang decimét (dm), ta phải nhân số đó với 10, vì 1 mét bằng 10 decimét. Vì vậy, để chuyển đổi 12 mét sang đơn vị decimét, ta sẽ nhân 12 với 10, và kết quả là:

12 mét = 120 decimét (dm)

Vậy 12m7dm sẽ bằng:

12m7dm = 120dm + 7dm = 127 decimét (dm)


Cách đổi dm ra m

Để chuyển đổi đơn vị đo chiều dài từ decimét (dm) sang mét (m), ta cần chia giá trị đó cho 10, vì 1 mét bằng 10 decimét. Vì vậy, để chuyển đổi 1 đơn vị decimét sang đơn vị mét, ta sẽ chia cho 10.

Ví dụ:

20 decimét (dm) = 20 ÷ 10 mét (m) = 2 mét (m)
15 decimét (dm) = 15 ÷ 10 mét (m) = 1.5 mét (m)
7.5 decimét (dm) = 7.5 ÷ 10 mét (m) = 0.75 mét (m)
Vì vậy, nếu bạn muốn chuyển đổi một giá trị đo chiều dài đơn vị decimét sang mét, bạn chỉ cần chia giá trị đó cho 10.

ADVERTISEMENT