logo
ADVERTISEMENT

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều nhất đến bài thuyết trình là gì?

Câu hỏi :

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều nhất đến bài thuyết trình là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Thuyết trình là việc sử dụng ngôn ngữ nói (có thể kết hợp với các phương tiện hỗ trợ) mục đích để trình bày một vấn đề một cách bài bản nhằm cung cấp thông tin, truyền đạt thông điệp tri thức cần thiết cho người nghe.

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều nhất đến bài thuyết trình là gì?

Có rất nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng để làm nên thành công của một buổi thuyết trình như: Nội dung thuyết trình, ngôn ngữ thuyết trình, các hình ảnh minh họa,… Nhưng yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều nhất đến bài thuyết trình là nội dung và ngôn ngữ thuyết trình.

Ngoài ra để một bài thuyết trình được thành công và hiệu quả thì tâm lí người thuyết trình cũng cần phải ổn định. Thêm vào đó là phong thái tự tin trước đám đông giúp họ có một bài thuyết trình truyền đạt thông tin thật sự hiệu quả.

ADVERTISEMENT