logo

Ý nghĩa của phong trào Đông Du

Câu hỏi: Ý nghĩa của phong trào Đông Du?

Lời giải:

Ý nghĩa của phong trào Đông Du

- Phong trào Đông Du mặc dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, song được coi là một trong những phong trào yêu nước mạnh mẽ nhất của nhân dân ta đầu thế kỷ 20.

- Nhiều thanh niên du học của phong trào Đông Du sau này đã trở thành những hạt nhân của các phong trào cách mạng tiếp theo trong công cuộc giải phóng dân tộc.

- Phong trào Đông Du mặc dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, song được coi là một trong những phong trào yêu nước mạnh mẽ nhất của nhân dân ta đầu thế kỷ 20.

- Nhiều thanh niên du học của phong trào Đông Du sau này đã trở thành những hạt nhân của các phong trào cách mạng tiếp theo trong công cuộc giải phóng dân tộc.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa của phong trào Đông DuCùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về phong trào Đông Du nhé:

1. Phong trào Đông Du là gì?

Vào đầu thế kỉ XX, nước ta lại nổ ra phong trào mới có tên gọi là phong trào Đông Du. Mục đích là tập trung, kêu gọi những thành phần thanh niên trí thức ra nước ngoài học tập. Chuẩn bị lực lượng, học hỏi kinh nghiệm về cứu nước. Người thực hiện và lãnh đạo phong trào là Phan Bội Châu và Duy Tân Hội.

Bối cảnh nước ta thời kì này hầu như Pháp tăng cường sự xâm chiếm, đàn áp nhân dân trong nước. Các cuộc khởi nghĩa của quân dân ta vẫn liên tiếp nổ ra nhưng chưa giành được thắng lợi vì lực lượng và kế hoạch còn non yếu. Trước tình hình đó, Phan Bội Châu và các sĩ phu yêu nước bắt đầu đi khắp nơi để chiêu mộ quân thành lập tổ chức cách mạng.

Vào năm 1904, sau khi đi Nam Kỳ trở về, Phan Bội Châu và các đồng ý chí tổ chức cuộc họp tại nhà riêng của vị Nguyễn Hàm. Đồng ý lập ra một rổ chức bí mật hoạt động cách mạnh yêu nước có tên gọi là Duy Tân hội. Một số hội viên yêu nước khác như Trình Hiền, Lê Võ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân,…

Duy Tân Hội tăng cường chiêu mộ người tài, lên kế hoạch làm việc, kêu gọi nhân dân tăng cường sản xuất để hỗ trợ phong trào. Các hội công, nông, thương được thành lập và là một phần của hội. Sau khi hội phát triển mạnh, các vị lãnh đạo đã cùng nhau tập trung hô hào người dân đứng lên để mở phong trào Đông Du cứu nước. Phát động phong trào nhanh chóng được đông đảo người dân ủng hộ nhiệt tình.

2. Nguyên nhân của phong trào:

- Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á nhờ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà thoát khỏi ách thống trị của tư bản Âu - Mĩ, lại có cùng màu da, cùng nền văn hóa Hán học với Việt Nam.

- Muốn nương nhờ Nhật là tâm lí phổ biến của nhân dân các nước châu Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trong đó có Việt Nam.

3. Những nét chính của phong trào:

- Năm 1904, Phan Bội Châu lập ra Hội Duy tân với mục đích lập ra nước Việt Nam độc lập.

- Năm 1905, phong trào Đông Du bắt đầu được thực hiện bằng việc đưa học sinh sang Nhật học tập (có đợt lên đến 200 học sinh).

- Tháng 9 - 1908, Nhật trục xuất học sinh Việt Nam về nước (Do Pháp - Nhật câu kết với nhau).

- Tháng 3 - 1909, Phan Bội Châu bị buộc rời khỏi Nhật Bản.

=> Phong trào Đông Du thất bại, hội Duy Tân cũng ngừng hoạt động