logo
ADVERTISEMENT

Ý nào dưới đây là một trong những yêu cầu cần đạt khi nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giai đoạn đẻ trứng?

Câu hỏi :

Ý nào dưới đây là một trong những yêu cầu cần đạt khi nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giai đoạn đẻ trứng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ý nào dưới đây là một trong những yêu cầu cần đạt khi nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giai đoạn đẻ trứng?

Thông thường, nuôi con cái sinh sản có thể chia làm ba giai đoạn: giai đoạn hậu bị, giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu và kĩ thuật chăn nuôi riêng. Yêu cầu cần đạt khi nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giai đoạn đẻ trứng là:

- Gia súc mẹ có nhiều sữa và chất lượng sữa tốt; cơ thể mẹ khỏe mạnh sau kì sinh sản.

- Gia cầm có năng suất và sức bền đẻ trứng cao.

ADVERTISEMENT