logo

Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả phương thức chăn nuôi thả tự do?

Câu hỏi :

Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả phương thức chăn nuôi thả tự do?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Ý nào dưới đây là không phù hợp để mô tả phương thức chăn nuôi thả tự do?

- Con vật được nuôi trong chuồng kết hợp với chăn thả là phương thức nuôi bán công nghiệp.

- Chăn nuôi thả tự do con vật có thể tự do đi lại, tự kiếm thức ăn. Có mức đầu tư chuồng trại thấp, tận dụng được nguồn thức ăn từ tự nhiên. Cho năng suất cao và khó kiểm soát dịch bệnh

Những vật nuôi thường được nuôi theo phương thức chăn thả tự do là: trâu, bò...

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 02/01/2023