logo

Ý nào dưới đây không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta?

Câu hỏi :

Ý nào dưới đây không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Ý nào dưới đây không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta?

Ngành chăn nuôi là nguồn cấp thực phẩm thiết yếu cho con người, trong đó các sản phẩm thịt, cá, trứng, sữa chiếm tỉ trọng cao nhất.

Tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi nước ta đó là:

- Nhu cầu trong nước và thế giới về sản phẩm chăn nuôi của nước ta ngày càng tăng. Nhiều mặt hàng của Việt Nam hiện đã có thể xuất khẩu và cạnh tranh tại các thị trường lớn trên thế giới như gà lông màu, trứng vịt, lợn mán, cá ba sa…

- Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng mở rộng.

- Công nghệ cao trong chăn nuôi được đầu tư và áp dụng ngày càng nhiều. Hình thức này được nâng cấp hơn bằng mô hình VAC (Vườn - Ao - Chuồng), giúp người nông dân tạo ra nền nông nghiệp khép kín, quay vòng.

- Người nông dân cần cù, ham học hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về chăn nuôi giúp đẩy mạnh ưu thế của ngành chăn nuôi nước ta.

=> Vậy diện tích đất dành cho chăn nuôi ngày càng mở rộng không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta.

icon-date
Xuất bản : 29/12/2022 - Cập nhật : 29/12/2022