logo
ADVERTISEMENT

Xây dựng trục thời gian thể hiện những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 59 (Xây dựng trục thời gian thể hiện những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn) Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Xây dựng trục thời gian thể hiện những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn

Trả lời:

Phong trào Tây Sơn gồm 8 sự kiện chính:

+ Năm 1773: Chiếm được phủ thành Quy Nhơn

+ Năm 1774: Kiểm soát được vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận

+ Năm 1777: Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn

+ Năm 1778: Nguyễn Nhạc lên ngôi, đóng đô ở thành Đồ Bàn

+ Năm 1785: Chiến thắng Rạch Rầm - Xoài Mút

+ Năm 1786: Hạ thành Phú Xuân, lật đổ chính quyền họ Trịnh

+ Năm 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi, tiến quân ra Bắc

+ Năm 1789: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh tan 29 vạn quan Thanh

Trục thời gian thể hiện những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn
Trục thời gian thể hiện những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn
ADVERTISEMENT