logo
ADVERTISEMENT

Xác định một từ/ cụm từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách Hạnh phúc đến từ trải nghiệm những nỗi buồn trong cuộc sống

Câu hỏi :

Xác định một từ/ cụm từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách

Hạnh phúc đến từ trải nghiệm những nỗi buồn trong cuộc sống khiến chúng ta đồng cảm với những người rơi vào cùng hoàn cảnh giống mình. Nếu cuộc sống hoàn thiện, bạn không thể biết cảm thông. Nếu cuộc sống không có khó khăn, bạn không thể trưởng thành.
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Từ trên sai logic, ta có thể sửa như sau: Hạnh phúc đến từ trải nghiệm những nỗi buồn trong cuộc sống khiến chúng ta đồng cảm với những người rơi vào cùng hoàn cảnh giống mình. Nếu cuộc sống hoàn hảo, bạn không thể biết cảm thông. Nếu cuộc sống không có khó khăn, bạn không thể trưởng thành.

ADVERTISEMENT