logo
ADVERTISEMENT

Xác định các từ gốc ngoại trong tiếng Việt được tiếp nhận qua tiếp xúc văn hóa

Câu hỏi :

Xác định các từ gốc ngoại trong tiếng Việt được tiếp nhận qua tiếp xúc văn hóa:

A. (Xe) ba gác

B. (Xe) xích lô

C. (Xe) cút kít

D. (Xe) ca

E. (Xe) tay

F. (Xe) hòm

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sau gần 100 năm chịu sự đô hộ và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, tiếng Pháp đã có sự ảnh hưởng khá lớn tới đời sống và văn hóa của người Việt từ thời xa xưa cho tới tận ngày hôm nay. Chữ quốc ngữ Việt Nam được hình thành và phát triển bởi nhà ngôn ngữ học Alexandre de Rhodes. Tiếng Việt sử dụng nền tảng ký tự La tinh nên việc La tinh hóa để tạo nên chữ Quốc ngữ cũng bị ảnh hưởng bởi những ngôn ngữ phương Tây, đặc biệt là tiếng Pháp.

Xác định các từ gốc ngoại trong tiếng Việt được tiếp nhận qua tiếp xúc văn hóa

Bên cạnh những phương tiện phổ biến như xe đạp hay ô tô thì có rất nhiều phương tiện khác vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày với tên gọi có nguồn gốc xuất phát từ tiếng Pháp như xe xích lô (cyclo), xe ca (car) và xe ba gác (baggade). Khi thực dân Pháp đô hộ Việt Nam thì chúng đã sử dụng các loại xe chuyên chở hàng tại các mỏ than, mỏ quặng để vận chuyển hàng. Từ đó người dân đã sử dụng từ ba gác dùng để chỉ những xe chở hàng có kết cấu tương tự.

ADVERTISEMENT