logo

Write a similar report on a festival you joined recently

Topic: Write a similar report on a festival you joined recently


Write a similar report on a festival you joined recently - Mẫu số 1

     I took part in a traditional games festival in my school to celebrate March 26th. The festival lasted for one day. There were three activities in this festival: Bag jumping, cat and mouse game, rice cooking competition.

     In the bag jumping, each boss team in a vertical line. The leader stepped inside the sack with both hands holding the mouth of the bag. After hearing the start command, the leader of each team jumps to the finish line and then returns to the starting level to give the bag to the 2nd person. When the first person jumps to the finish line, the next 2nd person will start jumping… In  cat and mouse game, the game will be divided into 3 factions: Mouse, Cat and you play the role of a cave. At this time, the burrowers will clasp their hands together in a circle, the Mouse and the Cat will turn their backs to stand between the circles. The game administrator will shout "start" and everyone sings the song Mouse and Cat so that the Cat starts tracking the mouse.

      The rice cooking competition involved teams performing the actions of washing rice, lighting a fire, and hanging the rice cooker. My group won second prize, and the festival was a great experience. The festival was wonderful.

Dịch nghĩa:

     Tôi đã tham gia một lễ hội trò chơi truyền thống ở trường tôi để chào mừng ngày 26 tháng 3. Lễ hội kéo dài trong một ngày. Hội diễn ra 3 hoạt động: Nhảy bao bố, trò chơi mèo vờn chuột, thi nấu cơm.     

     Trong phần nhảy bao bố, từng đội trùm theo hàng dọc. Tên cầm đầu bước vào trong bao, hai tay bịt miệng bao. Sau khi nghe hiệu lệnh xuất phát, đội trưởng của mỗi đội nhảy về đích rồi quay lại vạch xuất phát trao túi cho người thứ 2. Khi người đầu tiên nhảy về đích thì người thứ 2 tiếp theo sẽ bắt đầu nhảy… Trong trò chơi mèo vờn chuột, trò chơi sẽ chia thành 3 phe: Chuột, Mèo và bạn sẽ đóng vai là hang. Lúc này, những người đào hang sẽ chắp tay vào nhau thành vòng tròn, Chuột và Mèo sẽ quay lưng đứng giữa vòng tròn. Quản trò sẽ hô “bắt đầu” và mọi người cùng hát bài Chuột và Mèo để Mèo bắt đầu theo dấu chuột.      

     Phần thi nấu cơm gồm các đội thực hiện các động tác vo gạo, nhóm lửa, treo nồi cơm. Nhóm của tôi đã giành được giải nhì, và lễ hội là một trải nghiệm tuyệt vời. Lễ hội thật tuyệt vời.

 Write a similar report on a festival you joined recently

Write a similar report on a festival you joined recently - Mẫu số 2

    Recently, I attended the Hung Kings Commemoration Day Festival, and it was a fun and exciting event for all attendees. The festival celebrates the heroic feats and achievements of the heroes of the community, with a variety of activities and events to entertain visitors of all ages. 

    The festival features a parade, in which local heroes parade through the streets, receiving cheers and congratulations from the crowd. Other activities include live music, dance performances, and eateries serving a variety of delicious dishes. Attendees also participate in fun games and competitions such as archery, tug of war, and obstacle racing. 

    Overall, the Hung Kings Anniversary Festival is a fun and memorable event that has brought the community together to celebrate the bravery and achievements of their heroes.

Dịch nghĩa: 

     Gần đây, tôi đã tham gia Lễ hội Ngày giỗ tổ Hùng Vương, và đó là một sự kiện đầy thú vị và hấp dẫn cho tất cả khách tham dự. Lễ hội tôn vinh những chiến công anh dũng và thành tựu của các anh hùng trong cộng đồng, với nhiều hoạt động và sự kiện để giải trí cho khách tham quan mọi lứa tuổi.

     Lễ hội có một cuộc diễu hành, trong đó những anh hùng địa phương diễu hành trên đường phố, nhận được sự hoan hô và lời chúc mừng từ đám đông. Các hoạt động khác bao gồm âm nhạc sống, biểu diễn múa, và các quán ăn phục vụ các món ăn ngon đa dạng. Khách tham dự cũng tham gia các trò chơi và cuộc thi vui nhộn như bắn cung, kéo co, và đua vượt chướng ngại vật. 

     Tổng thể, Lễ hội Ngày giỗ tổ Hùng Vương là một sự kiện đầy niềm vui và đáng nhớ, đã đưa cộng đồng lại gần nhau để tôn vinh lòng dũng cảm và thành tựu của các anh hùng của họ.


Write a similar report on a festival you joined recently - Mẫu số 3

     Recently, I had the pleasure of attending the Mid-Autumn Festival, a traditional and joyous celebration in many East Asian cultures. The festival, also known as the Moon Festival, is held on the fifteenth day of the eighth lunar month, when the moon is at its fullest and brightest. The festival is often associated with family reunions, as families gather to enjoy delicious mooncakes, a symbol of completeness and unity. The festival also features colorful lantern displays, with a variety of intricate designs and shapes that light up the night sky. Children participate in traditional games such as carrying lanterns and performing lion dances. There are also cultural performances, such as singing and dancing, that showcase the unique heritage and customs of the region. Overall, the Mid-Autumn Festival is a beautiful and meaningful celebration that brings families and communities together in a joyous spirit of unity and harmony.

Dịch nghĩa: 

     Gần đây, tôi rất vui được tham dự Tết Trung Thu, một truyền thống và được tổ chức ở nhiều nền văn hóa Đông Á. Lễ hội Cúng trăng hay còn gọi là Tết trông trăng được tổ chức vào ngày rằm tháng tám âm lịch, khi mặt trăng tròn và sáng nhất. Tết thường gắn liền với sự sum họp gia đình, khi các gia đình quây quần thưởng thức những chiếc bánh trung thu thơm ngon, biểu tượng của sự trọn vẹn và đoàn kết. Lễ hội cũng có màn trình diễn đèn lồng đầy màu sắc, với nhiều thiết kế và hình dạng phức tạp thắp sáng bầu trời đêm. Trẻ em tham gia các trò chơi dân gian như rước đèn, múa lân. Ngoài ra còn có các buổi biểu diễn văn hóa, chẳng hạn như ca hát và nhảy múa, thể hiện các di sản và phong tục độc đáo của khu vực. Nhìn chung, Tết Trung thu là một lễ đẹp và ý nghĩa, gắn kết các gia đình và cộng đồng lại với nhau trong tinh thần đoàn kết và hòa thuận vui vẻ.


Write a similar report on a festival you joined recently - Mẫu số 4

     I attended the Buffalo Fighting Festival, a traditional and popular event in some parts of Asia. The festival involves the pairing of two well-trained male buffaloes and a fight between them. The buffaloes, known for their strength and ferocity, engage in a fierce and thrilling battle to determine the winner. 

    The festival is typically held to celebrate the harvest season, and locals often gather to watch the spectacle and place bets on the outcome. In addition to the main event, the festival also features various cultural performances and activities, such as traditional dances, music, and food stalls. Despite the controversy surrounding the event, with some animal welfare organizations advocating against the practice, the festival remains an important part of the local culture and draws crowds from far and wide. 

     Overall, the Buffalo Fighting Festival is a unique and exhilarating experience that showcases the strong connection between humans and animals and provides a glimpse into the cultural traditions of the region.

Dịch nghĩa: 

     Tôi đã tham dự Lễ hội Chọi trâu, một sự kiện truyền thống và phổ biến ở một số vùng của Châu Á. Lễ hội bao gồm việc bắt cặp của hai con trâu đực đã được huấn luyện tốt và cuộc chiến giữa chúng. Những con trâu, được biết đến với sức mạnh và sự hung dữ, tham gia vào một trận chiến khốc liệt và gay cấn để phân định kẻ thắng cuộc.    

     Lễ hội thường được tổ chức để chào mừng mùa thu hoạch và người dân địa phương thường tụ tập để xem cảnh tượng và đặt cược vào kết quả. Ngoài sự kiện chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động và biểu diễn văn hóa khác nhau, chẳng hạn như các điệu múa truyền thống, âm nhạc và gian hàng ẩm thực. Bất chấp những tranh cãi xung quanh sự kiện này, với một số tổ chức phúc lợi động vật ủng hộ việc chống lại tập tục này, lễ hội vẫn là một phần quan trọng của văn hóa địa phương và thu hút đám đông từ khắp nơi.     

     Nhìn chung, Lễ hội Chọi trâu là một trải nghiệm độc đáo và thú vị, thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và động vật, đồng thời mang đến cái nhìn thoáng qua về truyền thống văn hóa của khu vực.


Write a similar report on a festival you joined recently - Mẫu số 5

     I recently attended Buddha's Birthday festival, a significant and joyful celebration for Buddhists worldwide. The festival commemorates the birth of Buddha and is celebrated with a wide range of cultural and religious activities. One of the highlights of the festival was the parade, where attendees marched through the streets carrying lanterns and brightly decorated floats, depicting Buddha's life story. The festival also included chanting and prayer sessions at local temples, where participants meditated and paid their respects to the Buddha. Attendees also enjoyed traditional vegetarian food, music, and dance performances. One of the most beautiful aspects of the festival was the lighting of thousands of lanterns and candles, symbolizing the illumination of the path to enlightenment. The atmosphere was one of joy and reverence as attendees came together to honor the teachings and legacy of the Buddha. Overall, the Buddha's Birthday festival was a beautiful and meaningful event that provided a glimpse into the rich cultural and spiritual traditions of Buddhism.

Write a similar report on a festival you joined recently

Dịch nghĩa: 

     Gần đây tôi đã tham dự lễ hội Phật Đản, một lễ kỷ niệm quan trọng và vui vẻ đối với Phật tử trên toàn thế giới. Lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật và được tổ chức với một loạt các hoạt động văn hóa và tôn giáo. Một trong những điểm nổi bật của lễ hội là cuộc diễu hành, nơi những người tham dự diễu hành qua các đường phố mang theo đèn lồng và xe hoa trang trí rực rỡ, mô tả câu chuyện cuộc đời của Đức Phật. Lễ hội cũng bao gồm các buổi tụng kinh và cầu nguyện tại các ngôi chùa địa phương, nơi những người tham gia thiền định và tỏ lòng thành kính với Đức Phật. Những người tham dự cũng thưởng thức các món ăn chay truyền thống, ca nhạc và khiêu vũ. Một trong những khía cạnh đẹp nhất của lễ hội là việc thắp sáng hàng ngàn đèn lồng và nến, tượng trưng cho sự soi sáng của con đường dẫn đến giác ngộ. Bầu không khí hân hoan và tôn kính khi những người tham dự cùng nhau tôn vinh giáo lý và di sản của Đức Phật. Nhìn chung, lễ hội Phật Đản là một sự kiện đẹp đẽ và ý nghĩa, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về truyền thống văn hóa và tâm linh phong phú của Phật giáo.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 05/07/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan