logo
ADVERTISEMENT

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10

Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu nguyên tên đâu nhé. Dưới đây là một số cách giới thiệu bản thân gây ấn tượng với người đối diện chỉ trong lần đầu gặp mặt. Mời thầy cô và các bạn tham khảo một số bài Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10


Mẫu số 1

Hello everyone, I would like to introduce myself, my name is Nguyen Phuong Ly, I am 16 years old this year. I live and study in the capital Hanoi, my hobbies are listening to music and walking. I work hard and adapt well, I can sing and dance. I am really happy to meet you all.

Dịch:

(Xin chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Phương Ly, năm nay tôi 16 tuổi. Tôi sống và học tập tại thủ đô Hà Nội, sở thích của tôi là nghe nhạc và đi dạo. Tôi chăm chỉ và thích nghi tốt, tôi còn biết hát và nhảy. Rất vui được làm quen với mọi người).

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 - Mẫu số 1

Mẫu số 2

My name is Quynh Anh, people often call me by the intimate name Gao. I am 16 years old this year, I was born in Quang Ninh, but when I was 7 years old, my family moved to Ho Chi Minh City. Every morning I get up at 5 o'clock to go to the gym. I am an active, fun person, and love cats and dogs.

Dịch:

(Tôi tên là Quỳnh Anh, mọi người hay gọi tôi với cái tên thân mật là Gạo. Năm nay tôi 16 tuổi, tôi sinh ra ở Quảng Ninh, nhưng năm tôi 7 tuổi gia đình tôi đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi buổi sáng tôi đều thứ dậy lúc 5 giờ để đi tập thể dục. Tôi là một người năng động, vui vẻ, và yêu chó mèo). 


Mẫu số 3

Hello, my name is Anna, I was born and raised in the US, when I was 10 years old, my family moved to Vietnam. Currently I am 16 years old and I am attending an international school in Hanoi. My favorite sports are swimming and badminton. I participated in the badminton tournament organized by the school and won the first prize. Thank you for listening!

Dịch:

(Xin chào tôi tên là Anna, tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ, năm tôi 10 tuổi gia đình tôi đã chuyển về Việt Nam. Hiện tại tôi 16 tuổi và tôi đang theo học một trường quốc tế tại Hà Nội. Môn thể thao yêu thích của tôi là bơi lội và đánh cầu lông. Tôi từng tham gia giải đấu cầu lông do trường tổ chức và đã giành được giải nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe!)


Mẫu số 4

Good morning, my name is Hoa, I am 16 years old this year, I was born and raised in a rural area in Nam Dinh. My family consists of seven people: grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister and me. Our family is a very happy family. My brother and I both love to learn English, so we often use English to communicate. Thanks to that, I have achieved high marks in this subject many times. Not only did I study well, I was also a very cheerful and energetic person, so when I was in class, I was elected class president by my teacher and classmates. I am very happy and proud of this.

Dịch:

(Chào buổi sáng, tôi tên là Hoa, năm nay tôi 16 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Nam Định. Gia đinh tôi gồm có bảy người : ông, bà, bố, mẹ, anh trai, chị gái và tôi. Gia đình chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Tôi và anh trai đều thích học Tiếng Anh, vì vậy chúng tôi thường dùng Tiếng Anh để giao tiếp. Nhờ vậy mà nhiều lần tôi đã đạt được điểm cao bộ môn này. Không chỉ học tốt, tôi còn là người rất vui vẻ và hoạt bát, vậy nên khi ở lớp tôi đã được cô giáo và các bạn bầu làm lớp trưởng. Tôi rất vui và tự hào về điều này).


Mẫu số 5

Hi, my name is Huy. I am a student in 10th grade. I enjoy learning new things and trying new activities. In my free time, I like to music. I am excited to continue my education and see where it takes me in the future.

Dịch:

Xin chào, tên tôi là Huy. Tôi là học sinh lớp 10. Tôi thích học những điều mới và thử các hoạt động mới. Khi rảnh rỗi, tôi thích nghe nhạc. Tôi rất hào hứng được tiếp tục con đường học vấn của mình và xem nó sẽ đưa tôi đến đâu trong tương lai.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 - Mẫu số 3

Mẫu số 6

Hello, my name is Nam. I am currently a 10th grade student. I have a passion for football. Outside of school, I like to read a book. I believe in constantly expanding my knowledge and skills, and I am eager to see what opportunities and experiences the future holds.

Dịch: 

Xin chào, tên tôi là Nam. Tôi hiện đang là học sinh lớp 10. Tôi có niềm đam mê bóng đá. Ngoài giờ học, tôi thích đọc sách. Tôi tin tưởng vào việc không ngừng mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình, đồng thời tôi háo hức muốn xem những cơ hội và trải nghiệm nào sẽ có trong tương lai.


Mẫu số 7

Greetings, I am Nhung. I am a student in the 10th grade, and I am always eager to learn new things. My favorite subjects in school are Math, Literature, English. In my free time, I enjoy read a book. I believe that every experience, whether good or bad, teaches us something valuable and helps shape who we are. I am excited to continue my education and see where it takes me in the future.

Dịch:

Xin chào, tôi là Nhung. Tôi là một học sinh lớp 10, và tôi luôn mong muốn học hỏi những điều mới. Các môn học yêu thích của tôi ở trường là Toán, Văn, Anh . Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc sách. Tôi tin rằng mọi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều dạy chúng ta điều gì đó có giá trị và giúp định hình chúng ta là ai. Tôi rất hào hứng được tiếp tục con đường học vấn của mình và xem nó sẽ đưa tôi đến đâu trong tương lai.


Mẫu số 8

Hi there, I am [Your Name]. I am currently a 10th grade student with a strong passion for music. I believe in continuously improving myself, both academically and personally. Outside of school, I like to playing game. I am always open to new opportunities and experiences that come my way, and I am excited to see where my education will take me in the future.

Dịch:

Xin chào, tôi là Trang. Tôi hiện đang là học sinh lớp 10 với niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc. Tôi tin vào việc không ngừng cải thiện bản thân, cả về mặt học thuật và cá nhân. Ngoài giờ học, tôi thích chơi game. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội và trải nghiệm mới đến với mình, và tôi rất hào hứng muốn biết con đường học vấn của mình sẽ đưa tôi đến đâu trong tương lai.


Mẫu số 9

Hello, I am Mùi. I am proud to be a 10th grade student with a love for learning new things. My favorite subjects in school are Math, Literature, English. In my free time, I enjoy to playing game. I believe that life is an ongoing journey of growth and self-discovery, and I am eager to see where my education and experiences will take me in the future.

Dịch: 

Xin chào, tôi là Mùi. Tôi tự hào là học sinh lớp 10 ham học hỏi những điều mới lạ. Các môn học yêu thích của tôi ở trường là Toán, Văn Anh. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích to playing game. Tôi tin rằng cuộc sống là một hành trình không ngừng phát triển và khám phá bản thân, và tôi háo hức muốn xem học vấn và kinh nghiệm của mình sẽ đưa tôi đến đâu trong tương lai.


Mẫu số 10

Good day, I am Thảo. I am a 10th grade student with a zest for knowledge. I believe that education is the key to a bright future, and I am constantly striving to improve myself in all aspects. When I am not studying, I love to eat. I am excited to see what opportunities and experiences lie ahead, and I am confident that my education will help me achieve my goals and aspirations.

Dịch:

Chúc một ngày tốt lành, tôi là Thảo. Tôi là một học sinh lớp 10 với niềm đam mê kiến ​​​​thức. Tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa cho một tương lai tươi sáng, và tôi không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Khi tôi không học, tôi thích ăn uống. Tôi rất hào hứng muốn biết những cơ hội và kinh nghiệm nào đang ở phía trước, và tôi tin tưởng rằng việc học của mình sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu và nguyện vọng của mình.


Mẫu số 11

Hi, I am Tiên. As a 10th grade student, I have a strong desire to learn and grow. My favorite subjects in school are [insert your favorite subjects]. In my free time, I love to music. I believe that life is full of possibilities and that education is the foundation for a successful future. I am excited to see where my journey will take me and what I will achieve in the years to come.

Dịch:

Xin chào, tôi là Tiên. Là một học sinh lớp 10, tôi rất mong muốn được học hỏi và trưởng thành. Các môn học yêu thích của tôi ở trường là Math, Physics, Chemistry. Khi rảnh rỗi, tôi thích nghe nhạc. Tôi tin rằng cuộc sống đầy những khả năng và giáo dục là nền tảng cho một tương lai thành công. Tôi rất hào hứng muốn biết hành trình của mình sẽ đưa tôi đến đâu và tôi sẽ đạt được những gì trong những năm tới.

 

---------------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã mang đến cho các bạn một số bài Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 10. Hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới.

ADVERTISEMENT