logo

Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9

Câu hỏi: Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9

Lời giải:

Thuật toán:

– Dùng 2 vòng lặp for()

Code

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Kết quả chương trình C#

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả:

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9 (ảnh 2)


Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C nhé.

I. Ngôn ngữ lập trình C là gì?

C là một ngôn ngữ lập trình cấp trung, ngôn ngữ lập trình C được phát triển bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX tại Bell Labs. Ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để tạo ra các ứng dụng hệ thống trực tiếp tương tác với các thiết bị phần cứng như trình điều khiển, kernals vv…

Ngôn ngữ lập trình C có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau có thể kể đến như: kiểu ký tự (character), kiểu số nguyên (integer) và kiểu số thực (float).

C liên kết chặt chẽ với hệ thống UNIX nhưng không bị trói buộc vào bất cứ một máy tính hay hệ điều hành nào. C rất hiệu quả để viết các chương trình thuộc nhiều những lĩnh vực khác nhau. Ngôn ngữ lập trình C cơ bản được coi là cơ sở cho các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được biết đến như là ngôn ngữ mẹ.

Vậy, ngôn ngữ lập trình C có thể được xác định như sau:

  1. Ngôn ngữ mẹ.
  2. Ngôn ngữ lập trình hệ thống.
  3. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
  4. Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc.
  5. Ngôn ngữ lập trình cấp trung.

1. C như một ngôn ngữ mẹ

Ngôn ngữ C được coi là ngôn ngữ mẹ của tất cả các ngôn ngữ hiện đại vì hầu hết các trình biên dịch, JVMs, Kernals vv được viết bằng ngôn ngữ C và hầu hết các ngôn ngữ theo cú pháp C, như C ++, Java vv.

Nó cung cấp các khái niệm cốt lõi như mảng, chức năng, xử lý tập tin vv được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ như C + +, java, C # vv.

2. C như một ngôn ngữ lập trình hệ thống

Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được sử dụng để tạo ra các phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ lập trình hệ vì nó có thể được sử dụng để lập trình ở mức thấp (ví dụ driver và kernel). Nó thường được sử dụng để tạo ra các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, trình điều khiển, hạt nhân vv. Ví dụ, kernel của hệ điều hành Linux được viết bằng C.

Nó không thể được sử dụng trong các chương trình internet như java, .net, php vv.

3. C như một ngôn ngữ thủ tục

Một thủ tục được gọi là chức năng, phương thức, chương trình con vv. Một ngôn ngữ thủ tục quy định một loạt các bước hoặc các thủ tục cho chương trình để giải quyết vấn đề.

Một ngôn ngữ thủ tục chia nhỏ chương trình thành các chức năng, cấu trúc dữ liệu vv.

C là một ngôn ngữ thủ tục. Trong C, các biến và nguyên mẫu chức năng phải được khai báo trước khi được sử dụng.

4. C như một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

Một ngôn ngữ lập trình cấu trúc là một tập con của ngôn ngữ thủ tục. Cấu trúc có nghĩa là chia nhỏ một chương trình thành các phần hoặc khối để nó có thể dễ hiểu.

Trong ngôn ngữ C, chúng ta chia chương trình thành các phần bằng cách sử dụng các hàm. Nó làm cho chương trình dễ hiểu hơn và sửa đổi.

5. C như một ngôn ngữ lập trình cấp trung

C được coi là ngôn ngữ bậc trung vì nó hỗ trợ tính năng của cả ngôn ngữ bậc thấp và cấp cao. Chương trình ngôn ngữ C được chuyển đổi thành mã assembly, hỗ trợ số học con trỏ (cấp thấp), nhưng nó là máy tính độc lập (tính năng cao cấp).

Ngôn ngữ cấp thấp là cụ thể cho một máy tức là máy tính phụ thuộc. Đó là máy tính phụ thuộc, nhanh chóng chạy. Nhưng nó không phải là dễ hiểu.

Ngôn ngữ Cấp cao không cụ thể đối với một máy tức là máy độc lập. Nó rất dễ hiểu.

II. Các lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình C

Sau đây là các lệnh cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C:

C Các lệnh cơ bản

Giải trình

#include <stdio.h> Lệnh này bao gồm tệp tiêu đề đầu ra đầu vào tiêu chuẩn (stdio.h) từ thư viện C trước khi biên dịch chương trình C.
int main () Đây là chức năng chính từ nơi bắt đầu thực thi chương trình C.
{ Cho biết sự bắt đầu của chức năng chính.
/*_some_comments_*/ Bất cứ điều gì được viết bên trong lệnh này “/ * * /” bên trong chương trình C, nó sẽ không được xem xét để biên dịch và thực thi.
printf (“Hello_World!“); Lệnh này in kết quả ra màn hình.
getch (); Lệnh này được sử dụng cho bất kỳ dữ liệu nhập ký tự nào từ bàn phím.
return 0; Lệnh này được sử dụng để kết thúc chương trình C (chức năng chính) và nó trả về 0.
} Nó được sử dụng để biểu thị sự kết thúc của chức năng chính.

III. Tại sao sử dụng C?

C ban đầu được sử dụng cho công việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các chương trình tạo nên hệ điều hành. C đã được thông qua như là một ngôn ngữ phát triển hệ thống vì nó tạo mã chạy gần như nhanh như mã được viết bằng ngôn ngữ assembly. Một số ví dụ về việc sử dụng C có thể là:

- Các hệ điều hành.

- Các trình biên dịch ngôn ngữ.

- Assemblers.

- Biên tập văn bản.

- Print Spoolers.

- Network Drivers.

- Chương trình hiện đại.

- Cơ sở dữ liệu.

- Ngôn ngữ biên dịch.

IV. Ứng dụng của lập trình C

Hệ điều hành

Ngôn ngữ lập trình C có thể được sử dụng để thiết kế phần mềm hệ thống. Như là hệ điều hành và Trình biên dịch. Viết kịch bản hệ điều hành UNIX là mục đích chính của việc tạo ra C. Ngôn ngữ C là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của nhiều hệ điều hành. Unix-Kernel, các tiện ích và ứng dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một bộ phận lớn hệ điều hành Android đều đã được viết kịch bản trong C.

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9 (ảnh 3)

Phát triển ngôn ngữ mới

Ứng dụng thứ 2 của ngôn ngữ c đó là nó là cơ sở để phát triển ngôn ngữ mới. Bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của nhiều ngôn ngữ bao gồm C ++ là C với các lớp, C #, D, Java, Limbo, JavaScript, Perl, UNIX’s C Shell, PHP và Python và Verilog. Các ngôn ngữ này sử dụng C trong khả năng biến đổi: ví dụ, trong Python. C được sử dụng để xây dựng các thư viện chuẩn. Trong khi các ngôn ngữ khác như C ++, Perl và PHP có cấu trúc cú pháp và điều khiển dựa trên C. Chính vì vậy mà nó được mệnh danh là ” ông nội” của các ngôn ngữ lập trình.

Nền tảng tính toán

Ngôn ngữ C thực hiện các thuật toán và cấu trúc dữ liệu nhanh chóng. Tạo điều kiện cho việc tính toán nhanh hơn trong các chương trình. Điều này đã cho phép sử dụng C trong các ứng dụng yêu cầu mức độ tính toán cao hơn như MATLAB và Mathematica.

Hệ thống nhúng

Các tính năng của C bao như là truy cập trực tiếp vào API phần cứng của máy, sự hiện diện của trình biên dịch C. Ngoài ra lập trình C còn sử dụng tài nguyên xác định và phân bổ bộ nhớ động Đã làm cho ngôn ngữ C trở thành lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng và trình điều khiển của các hệ thống nhúng.

Đồ họa và trò chơi

Ngoài các ứng dụng trên thì ngôn ngữ C còn được dùng trong đồ họa và lập trình game. Nó đã được sử dụng để  phát triển một loạt các ứng dụng đồ họa và chơi game, như cờ vua, bóng nảy, bắn cung, v.v.

Như vậy ta có thể thấy rằng ngôn ngữ tuy đã xuất hiện từ hơn 40 năm trước những những ứng dụng và sự phổ biến của nó còn rất lớn. Với những tính năng và ứng dụng rộng rãi, lập trình C vẫn là một “lão làng” trong ngành lập trình.