logo
ADVERTISEMENT

Việc sử dụng đồng tiền chung euro trong EU sẽ

Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Thị trường này sử dụng đồng tiền chung là ơ-rô. Việc sử dụng đồng tiền chung trong EU sẽ nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.


Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ như thế nào?

A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. Làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D. Công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Trả lời

Đáp án đúng: A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu

Việc sử dụng đồng tiền chung trong EU sẽ nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.


Giải thích của giáo viên Top lời giải về việc chọn đáp án A

Sau khi thiết lập thị trường chung Châu Âu (EU) vào năm 1993. Đến năm 1999 EU đã cho ra thị trường đồng tiền chung là Euro. Có tổng cộng 19 nước tham gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), hình thành một thị trường rộng lớn với quy mô kinh tế gần tương đương với Mỹ. Nhờ đó, EU trở thành một khối kinh tế vững mạnh, liên kết chặt chẽ hơn, ảnh hưởng của EU tới các vấn đề chính trị thế giới cũng ngày càng lớn mạnh. Đồng tiền chung ra đời góp phần hoàn thiện thị trường chung châu Âu, gỡ bỏ những hàng rào phi thuế quan, tác động tích cực đến hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư, tiết kiệm chi phí hành chính. Việc sử dụng đồng tiền chung trong EU sẽ nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. Các giao dịch trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí... của khu vực đều được thống nhất bởi một hệ thống tiền tệ chung. Những thị trường vốn nhỏ lẻ kết hợp lại thành một thị trường tài chính vững mạnh, có tính thanh khoản cao.  Đồng tiền ơ-rô được coi là “cội nguồn ổn định” chống lại trào lưu dân túy gia tăng tại châu Âu, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại khu vực. Thông qua việc sử dụng đồng ơ-rô, người tiêu dùng và doanh nghiệp trong khối có thể so sánh giá cả hàng hóa và dịch vụ một cách dễ dàng, vì thế giá cả được minh bạch giữa các nước thành viên, thúc đẩy giao lưu buôn bán, tăng tiêu dùng, phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ. Từ đó, tạo môi trường cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

Như vậy lựa chọn đáp án A là đúng

ADVERTISEMENT