logo

Vị vua nào của vương quốc Konggo đã thực hiện quá trình “Âu hóa”?

Câu hỏi :

Vị vua nào của vương quốc Konggo đã thực hiện quá trình “Âu hóa”? 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Vị vua nào của vương quốc Konggo đã thực hiện quá trình “Âu hóa”?
Vua Nzinga Mvemba

Nzinga Mvemba, còn được biết đến với tên gọi Afonso I, là vị vua của vương quốc Kongo (nay là Angola, Congo, và Cabinda) từ năm 1509 đến 1543. Ông đã thực hiện quá trình "Âu hóa" bằng cách chuyển đổi đất nước của mình sang Công giáo La Mã và xây dựng các nhà thờ, trường học, và đào tạo các tín đồ của Giáo hội Công giáo.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023