logo
ADVERTISEMENT

Vì sao phải quản lý thời gian?

Câu hỏi :

Vì sao phải quản lý thời gian?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Kỹ năng quản lý thời gian là vô cùng quan trọng vì thời gian là có hạn và nó không chờ đại một ai cả. Sắp xếp, quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.

Vì sao phải quản lý thời gian?

Quản lý thời gian giúp con người ta quản lý và kiểm soát các công việc khác, quản lý và kiểm soát văn minh đồng thời giúp con người sống có mục tiêu và ý chí. Quản lý thời gian rõ ràng, làm việc có kế hoạch và mục tiêu sẽ như một chiếc khuôn định hướng cho mọi công việc. Làm việc khi đã có kế hoạch giúp bạn hạn chế tối đa sự trì hoãn trong công việc và hoàn thành công việc đúng hạn.

ADVERTISEMENT