logo

Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

Câu hỏi :

Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân là vì cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân. 

- Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Hoàng Hoa Thám (1858 - 1913): Còn được biết đến với cái tên Đề Dương, Đề Thám hay Hùm Thiêng Yên Thế, là nhà lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống lại thực dân Pháp từ năm 1885 đến khi ông qua đời vào năm 1913. Ông sinh ra với tên Trương Văn Thám tại làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau đó cùng gia đình di cư lên Sơn Tây (Hà Tây) và rồi đến Yên Thế (Bắc Giang).

- Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Yến Thế

Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa là do chế độ phong kiến nhà Nguyễn bị sa sút, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân
Khởi nghĩa Yên Thế

Một mặt, khi Pháp mở rộng chiếm đánh Bắc Kì, Yên Thế trở thành một trong những mục tiêu bình định của chúng, chúng đối xử tàn bạo với người dân, đặc biệt là nông dân. Nông dân bị áp bức, tước đoạt tài sản, bị đánh đập và ép lao động tại nông trang. Sự bất công và khổ đau này đã khiến những người nông dân ở vùng Yên Thế quyết định khởi nghĩa chống lại chế độ thực dân.

icon-date
Xuất bản : 11/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023