logo
ADVERTISEMENT

Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra khá muộn ở Pháp

Câu hỏi :

Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra khá muộn ở Pháp nhưng phát triển nhanh?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra khá muộn ở Pháp nhưng phát triển nhanh nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra khá muộn ở Pháp nhưng phát triển nhanh nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh của Anh, quá trình cải tiến kỹ thuật ở Pháp, Đức diễn ra khẩn trương hơn. Bên cạnh đó Pháp còn sử dụng nhiều máy móc hơi nước đi kèm với đó là đẩy mạnh ngành gang thép, mang đến những điều kiện phát triển thuận lợi, mang đến thành tựu nhanh chóng trong cách mạng công nghiệp. Sau hơn 20 năm bắt đầu từ 1830 - 1850, độ dài đường sắt của Pháp tăng từ 30km lên 100km, máy hơi nước tăng từ 5000 máy lên 27000 máy, đây là những thành tựu khẳng định sự thành công của cách mạng công nghiệp ở Pháp.

ADVERTISEMENT