logo
ADVERTISEMENT

Vệ tinh Vinasat - 2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/05/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana

Câu hỏi :

Vệ tinh Vinasat – 2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/05/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane 5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh Vinasat – 2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Vệ tinh Vinasat – 2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/05/2012
Vệ tinh Vinasat – 2

Vệ tinh Vinasat – 2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/05/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane 5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh Vinasat – 2 được thông qua bằng loại sóng cực ngắn.

ADVERTISEMENT