logo

Văn bản Tôi đi học nói hộ được những suy nghĩ và tình cảm gì của rất nhiều người đọc? Điều đó còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay?

Câu hỏi: Văn bản Tôi đi học nói hộ được những suy nghĩ và tình cảm gì của rất nhiều người đọc? Điều đó còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay?

Trả lời:

Văn bản Tôi đi học đã nói hộ được suy nghĩ và tình cảm của nhiều người đọc trong đó có em về lần đầu tiên đi học, về những ngày tháng được cắp sách tới trường. Đây là kỉ niệm cũ nhưng vẫn luôn có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống của chúng ta hôm nay. Bởi đây là kỉ niệm trong sáng, thuần khiết và tươi đẹp nhất, đánh dấu một mốc mới quan trọng trong cuộc đời của mỗi người khi còn bé.

>>> Tham khảo: Soạn bài Tôi đi học lớp 8 trang 14, 15, 16, 17, 18 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 27/02/2023 - Cập nhật : 07/03/2023