logo
ADVERTISEMENT

Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập được, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

Trả lời câu hỏi SGK Địa lí 11 Cánh Diều trang 86: Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập được, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ. (Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ)

Câu hỏi: Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập được, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập được, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

Trả lời

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian này, Hoa Kỳ cũng trở thành một trong những quốc gia nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Các ngành hàng chủ yếu của Hoa Kỳ trong xuất khẩu bao gồm hàng không, hàng không vũ trụ, máy móc và thiết bị, sản phẩm hóa học và dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, sản phẩm công nghệ thông tin và trang sức. Hoa Kỳ trong nhập khẩu bao gồm sản phẩm dầu khí, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, và sản phẩm hóa chất. Tổng quan, hoạt động xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2000 - 2020 đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia và cả thế giới.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Cánh Diều

ADVERTISEMENT