logo
ADVERTISEMENT

Truyện Treo biển phê phán hiện tượng gì?

Câu hỏi: Truyện Treo biển phê phán hiện tượng gì?

Trả lời cách chi tiết

Truyện Treo biển phê phán hiện tượng không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều đó trong xã hội. Những người không có chính kiến sẽ y như anh đẽo cày giữa đường, không tự mình nhìn ra được điều phù hợp với bản thân mình mà ai nói gì cũng nghe theo không cần biết đúng hay sai. Kết quả cuối cùng sẽ là không đạt được gì hết vì kế hoạch và công việc bị xáo trộn.

Trả lời cách ngắn gọn

Truyện Treo biển phê phán nhẹ nhàng những người không có chủ kiến trong cuộc sống, công việc. 

>>> Tham khảo: Soạn bài Treo biển lớp 8 trang 108, 109 Cánh Diều

ADVERTISEMENT