logo
ADVERTISEMENT

Trước khi tiếp nhận nền văn hóa từ bên ngoài, cư dân Chăm-pa có nền văn hóa bản địa nào sau đây?

Câu hỏi :

Trước khi tiếp nhận nền văn hóa từ bên ngoài, cư dân Chăm-pa có nền văn hóa bản địa nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Văn hóa Chăm-pa là một trong những nền văn hóa độc đáo của khu vực Đông Nam Á. Trước khi bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa từ bên ngoài, cư dân Chăm-pa đã có một nền văn hóa bản địa với nhiều đặc trưng đáng chú ý.

Tính ngưỡng và tôn giáo là một phần rất quan trọng trong văn hóa Chăm-pa. Các cư dân Chăm-pa thờ cúng tổ tiên, các vị thần và thần vật phẩm vạn vật. Các vị thần thường được tôn vinh bằng cách xây dựng các ngôi đền, đình, tháp thờ riêng cho từng vị thần và cũng có các nghi lễ tôn vinh các vị thần này. Ngoài ra, trong văn hóa Chăm-pa còn có các đức tin khác như thần hộ mệnh, thần nước, thần gió, thần rừng, thần đất, v.v. Tôn giáo và tín ngưỡng trong văn hóa Chăm-pa có sự đa dạng và phong phú, kết hợp giữa các yếu tố ảnh hưởng từ Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ngoài tính ngưỡng và tôn giáo, văn hóa Chăm-pa còn có nhiều đặc trưng khác như nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, phục trang, múa, văn hóa thể thao, chăn nuôi và nông nghiệp, và các nghề thủ công truyền thống.

ADVERTISEMENT