logo

Trùng biến hình di chuyển bằng gì:

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Trùng biến hình di chuyển bằng gì:” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Trùng biến hình di chuyển bằng gì:

A. Roi bơi

B. Chân giả

C. Lông bơi

D. Không có cơ quan di chuyển

Trả lời:

Đáp án đúng:  B. Chân giả

Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả.

Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình thông qua bài tìm hiểu về Trùng biến hình dưới đây nhé.

Kiến thức tham khảo về trùng biến hình

1. Cấu tạo của trùng biến hình

Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất, kém tiến hóa nhất trong tất cả các động vật nguyên sinh.

Cơ thể trùng biến hình trần gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân. Chúng di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

Trùng biến hình là đại diện của lớp Trùng chân giả. Chúng thường sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

Kích thước của trùng biến hình nhỏ thay đổi từ 0.01mm – 0.05mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi.

Trùng biến hình di chuyển bằng gì:

2. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì?

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là dị dưỡng.

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực hiện qua 4 bước:

+ Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vun hữu cơ, …).

+ Bước 2: Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

+ Bước 3: Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

+ Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

Dị dưỡng là kiểu dinh dưỡng của những sinh vật không có khả năng cố định cacbon hoặc sử dụng các hợp chất hữu cơ để phát triển.

3. Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào?

- Không bào co bóp ở trùng giày khác với trùng biến hình ở chỗ:

- Chỉ có 2, nhưng ở vị trí cố định, có túi chứa hình cầu ở giữa (để chứa) và các rãnh dẫn chất bài tiết ở xung quanh (như cánh hoa thị), có nghĩa là cấu tạo phức tạp hơn.

4. Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình về số lượng và hình dạng?

Nhân của trùng giày và trùng biến hình khác nhau ở những điểm sau:

+ Trùng giày: To, có 2 nhân (nhân to, nhân nhỏ), hình hạt đậu

+ Trùng biến hình: Nhỏ, tròn, có 1 nhân

5. Cách bắt mồi và sinh sản của trùng biến hình

a, Trùng biến hình bắt mồi như thế nào?

Cách bắt mồi của trùng biến hình có khá nhiều điểm tương tự với cách thủy tức bắt mồi. Cụ thể, sinh vật đơn bào này bắt mồi bằng cách:

+ Tạo ra các chân giả để tiếp cận và bao vây con mồi (như tảo, vi khuẩn hay các vụn hữu cơ…).

+ Sau đó chân giả của chúng sẽ kéo con mồi vào sâu bên trong chất nguyên sinh để nuốt con mồi.

+ Cuối cùng, chúng dùng không bào tiêu hóa để bao vây lấy con mồi và dần dần tiêu hóa nhờ có dịch tiêu hóa được tiết ra.

Dinh dưỡng của trùng biến hình được gọi là tiêu hóa nội bào. Trùng biến hình bắt mồi sau đó sẽ tiêu hóa ngay trong cơ thể. Ngược lại, việc hô hấp như trao đổi khí, lấy O2 (Ôxy) và thải CO2 sẽ được thực hiện qua bề mặt cơ thể.   

b, Sinh sản của trùng biến hình

Cách sinh sản của trùng biến hình tương tự với cách trùng roi sinh sản. Trùng biến hình cũng sinh sản theo hình thức sinh sản vô tính. Khi gặp các điều kiện thuận lợi về thức ăn hay nhiệt độ, trùng biến hình sẽ phân đôi cơ thể theo mọi hướng cho đến khi tạo thành 2 tế bào riêng biệt.

Trùng biến hình di chuyển bằng gì: (ảnh 2)

6. So sánh trùng biến hình và trùng giày

Quan sát các hình ảnh hay video về trùng giày, ta có thể dễ dàng nhận ra trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình. Vậy trùng giày có phức tạp hơn ở những điểm nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bảng so sánh dưới đây.

Trùng giày

Trùng biến hình

Thuộc lớp chân cỏ Thuộc lớp chân giả
Trùng giày có cơ thể giống hình đế giày. Trùng biến hình có hình dạng cơ thể không ổn định và có thể thường xuyên biến đổi.
Cơ thể không chứa chất diệp lục Không chứa chât diệp lục
Di chuyển được trong nước nhờ các lớp lông phủ phía ngoài cơ thể Di chuyển trong nước bằng việc tạo ra các chân giả
Sinh sản theo 2 hình thức sinh sản vô tính và hữu tính Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể
Bài tiết qua lỗ thoát Bài tiết thông qua bất kỳ vị trí nào trên cơ thể
ADVERTISEMENT