logo
ADVERTISEMENT

Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhân vật người đàn bà hàng chài cả đời khổ sở vì mưu sinh

Câu hỏi :

Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhân vật người đàn bà hàng chài cả đời khổ sở vì mưu sinh và bị chồng đánh, nhưng cũng có lúc bà cảm thấy thật vui. Đó là khi nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dựa nào cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ Phùng và người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhân vật người đàn bà hàng chài cả đời khổ sở vì mưu sinh và bị chồng đánh, nhưng cũng có lúc bà cảm thấy thật vui đó là khi nhìn các con được ăn no:

Nghệ sĩ Phùng: Cả đời chị có một lúc nào thật vui không?

Người đàn bà hàng chài: Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no...

ADVERTISEMENT