logo

Trong tâm thức dân gian Việt Nam, một trong “tứ bất tử” là vị nào?

Câu hỏi :

Trong tâm thức dân gian Việt Nam, một trong “tứ bất tử” là vị nào:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Con số 4 trong quan niệm dân gian người Việt từ xưa mang nhiều ý nghĩa triết lí, ví dụ như “bốn phương tám hướng, tứ trụ triều đình, tứ tuyệt”,... Điều đó cho thấy đa số những giá trị vật chất tinh thần đều được bắt đầu bằng con số 4 và Tứ bất tử cũng không là ngoại lệ.

Tứ bất tử là một truyền thuyết huyền thoại trong dân gian nhằm tôn vinh và thờ phụng bốn vị thánh bất tử (không bao giờ chết) là Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Trong đó Chử Đồng Tử là nhân vật đứng thứ ba trong bốn vị Tứ bất tử. Thánh Chử Đồng Tử tượng trưng cho tình yêu và sự giàu sang, phú quý.

Trong tâm thức dân gian Việt Nam, một trong “tứ bất tử” là vị nào?

Câu chuyện về thánh Chử Đồng Tử là câu chuyện mang đậm chất nét đẹp nhân văn nhất trong bốn vị thánh Tứ bất tử. Câu chuyện thể hiện ước mơ xây dựng một cuộc sống vật chất vinh hoa dựa trên nền tảng của một tình yêu đích thực. Tín ngưỡng Chử Đồng Tử cũng là một tín ngưỡng đạo giáo mang đậm màu sắc dân gian thuần Việt. Ông cũng chính là người tiên phong cho việc thụ phép thần tiên để giúp đỡ và truyền dậy cho người khác. Chính vì lý do đó mà dân gian đã tôn vinh Chử Đồng Tử là Chử Đạo Tổ.

icon-date
Xuất bản : 28/12/2022 - Cập nhật : 30/06/2023