logo
ADVERTISEMENT

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

Câu hỏi :

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
Sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản

Sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản gồm 5 bộ phận: 

1. Anten thu

2. Chọn sóng

3. Mạch tách sóng

4. Mạch khuếch đại âm tần

5. Loa

 ⇒ Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có mạch biến điệu. 

ADVERTISEMENT