logo
ADVERTISEMENT

Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh

Câu hỏi :

Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh trong máy thu hình
Nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh

Máy thu hình là thiết bị có chức năng nhận, tái tạo lại tín hiệu âm thanh, hình ảnh của đài truyền hình. Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh và hình ảnh được xử lý độc lập. Ở máy thu hình, người ta tách riêng tín hiệu hình ảnh (thị tần) và tín hiệu âm thanh (âm tần), rồi khuếch đại chúng lên, đưa ra loa và màn hình để chúng ta xem được cả âm thanh lẫn hình ảnh. 

ADVERTISEMENT