logo
ADVERTISEMENT

Trong các đáp án sau đây đáp án nào mô tả đúng nhất về “CẤU TRÚC KỊCH BẢN GỌI ĐIỆN THOẠI”

Câu hỏi :

Trong các đáp án sau đây đáp án nào mô tả đúng nhất về “CẤU TRÚC KỊCH BẢN GỌI

ĐIỆN THOẠI”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Trong các đáp án sau đây đáp an nào mô tả đúng nhất về “CẤU TRÚC KỊCH BẢN GỌI ĐIỆN THOẠI”

Kịch bản gọi điện thoại là những gì được chuẩn bị trước như: nội dung, diễn biến cuộc nói chuyện, bao gồm những câu hỏi và câu trả lời cho khách hàng giúp cuộc nói chuyện được suôn sẻ. Từ đó khách hàng cảm thấy được sự chuyên nghiệp, cảm thấy thích thú khi nghe điện thoại và hài lòng về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

Tùy vào trường hợp cụ thể mà có những mẫu kịch bản tương ứng, mô tả đúng nhất về cấu trúc kịch bản gọi điện thoại như sau: Chào hỏi/xưng danh/xác nhận có thể nhận cuộc gọi hay không/trình bày vấn đề/trao đổi/chốt vấn đề/kết thúc cuộc gọi.

ADVERTISEMENT