logo

Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

Câu trả lời chính xác nhất: Giáo dục thời Lê, cụ thể là Hậu Lê rất phát triển. Ngay sau khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được dự thi. Đa số dân đều có thể đi học, đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. Vậy nên Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất là Triều Lê với 104 khoa thi. Triều đại nhà Lê có nhiều tiến sĩ nhất với 1780 tiến sĩ.

Để giúp các bạn hiểu hơn về nhà Lê – Hậu Lê cũng như câu hỏi Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất? Toploigiai đã mang tới bài mở rộng kiến thức sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Tình hình chính trị thời Lê sơ

Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất

Tổ chức bộ máy chính quyền

Sau khi đánh bại quân Minh, Lê Lợi (Lê Thái Tổ) lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại nước Đại Việt, tổ chức bộ máy chính quyền hoàn thiện thể hiện tính quân chủ chuyên chế cao độ

Ở trung ương: Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (là Lại, Hộ, lễ, Binh, Hình, Công) đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư, bên cạnh bộ có Hàn Lâm Viện (công văn), Quốc sử viện (biên soạn lịch sử), Ngự sử đài (kiểm tra).

Bỏ chức tướng quốc ,đại tổng quản ,hành khiển; vua trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội, cấm các quan lập quân đội riêng.

Ở địa phương: chia cả nước ra làm 13 đạo thừa tuyên do 3 ty cai quản là Đô ty (quân sự), Hiến ty (xử án), Thừa ty (hành chánh); dưới ty là phủ, châu, huyện, xã.

Quân đội

- Quân đội được tổ chức quy củ và chặt chẽ.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, đầu năm 1429, Lê Lợi cho 25 vạn quân về quê làm ruộng, giữ lại 10 vạn quân thường trực.

- Số quân thường trực chia thành 6 đạo. Đạo quân ngự tiền đóng ở kinh thành, có nhiệm vụ bảo vệ kinh đô và nhà vua; 5 đạo còn lại đóng giữ ở các địa phương. Quân đội chia làm 5 phiên, cứ lần lượt thay nhau, 4 phiên về quê làm ruộng còn 1 phiên ở lại thường trực. Mỗi khi có việc dụng binh, nhà nước mới điều động toàn bộ quân đội.

Luật pháp

Đặc điểm: Năm 1483 ban hành luật Hồng Đức

Nội dung:

- Bảo vệ chủ quyền quốc gia

- Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

- Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

- Khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Tác dụng:

- Củng cố chế độ phong kiến tập quyền

- Thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.

>>>Tham khảo: Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?


2. Kinh tế thời Lê sơ

- Nông nghiệp: Nhà Lê Sơ ban hành nhiều chính sách tiến bộ như:

+ Chính sách quân điền, chia ruộng đất công cho các thành viên trong làng, xã

+ Cấm giết trâu, bò bừa bãi

+ Cấm điều động dân phu trong mùa cấy gặt

+ Một số chức quan lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sứ, hà đê sứ, Đồn điền sứ…

=> nông nghiệp được phục hồi, đời sống nhân dân ổn định

- Thủ công nghiệp: Phát triển với những nghề thủ công truyền thống (đan nón, dệt lụa,...), nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời, nhất là Thăng Long.

- Thương nghiệp: Chợ búa được khuyến khích mở để lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài.

=> Nhờ những biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Lê mà nền kinh tế Đại Việt được phục hồi nhanh chóng và tiếp tục phát triển một cách thịnh vượng.

>>>Tham khảo: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?


3. Giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

a. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

- Ngay sau khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được dự thi. Đa số dân đều có thể đi học, đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

- Ở các đạo, phủ có trường công. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo đức để làm thầy giáo. Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo Nho.

- Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn ; Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

- Thời Lê sơ (1428 - 1527) tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. Riêng thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.

b. Nhà Lê – đáp án cho câu hỏi Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất

Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất là Triều Lê với 104 khoa thi. Triều đại nhà Lê có nhiều tiến sĩ nhất với 1780 tiến sĩ.


4. Tình hình văn hóa thời Lê sơ

Văn học

Có nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng

Văn thơ chữ Hán: Nguyễn Trãi có Quân Trung Từ Mệnh Tập; Bình Ngô Đại Cáo

Lê Thánh Tông với Quỳnh Uyển cửu ca.

Văn thơ chữ Nôm: Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trãi.

Hồng Đức Quốc Âm thi tập của Lê Thánh Tông.

Khoa học

- Sử học : Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, ..

- Địa lí : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chi, An Nam hình thắng đồ,..

- Y học : Bản thảo thực vật toát yếu.

- Toán học : Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

Nghệ thuật

Sân khấu có ca, múa, nhạc, chèo.

Lương Thế Vinh soạn bộ Hỉ phường phả lục. Nêu nguyên tắc hát múa.

Kiến trúc

Cung điện Lam Kinh … phong cách đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện.

------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất? Hi vọng cùng với một số kiến thức mở rộng về Nhà Lê sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. 

icon-date
Xuất bản : 14/10/2022 - Cập nhật : 14/10/2022