logo
ADVERTISEMENT

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ yếu sử dụng biện pháp nào sau đây để đánh Pháp?

Câu hỏi :

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ yếu sử dụng biện pháp nào sau đây để đánh Pháp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Tổ chức Việt Nam Quang phục hội

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ yếu dùng biện pháp bạo động và ám sát cá nhân để chống Pháp. Hội đã tiến thành một số cuộc bao động như: Vận động tù nhân cướp súng, phá nhà lao, rồi rút vào rừng chiến đấu, tấn công vào đồn binh Pháp. 

ADVERTISEMENT