logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 21 trang 99, 103

1. Mô tả các bước thuật toán sắp xếp nồi bọt của dãy A = [4, 3, 1, 2]. 2. Khi nào thì các mũi tên ở tất cả các bước trong sơ đồ mô phỏng thuật toán sắp xếp nồi bọt đều có màu đỏ?

Bài 21: Các thuật toán sắp xếp đơn giản


1. Cho dãy A= [5, 8, 1, 0, 10, 4, 3]. Viết các chương trình sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần theo các thuật toán sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và sắp xếp nội bọt.

>>> Xem trả lời


2. Viết chương trình nhập một dãy số từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách, thực hiện sắp xếp dãy đã nhập theo một trong các thuật toán sắp xếp rồi in kết quả ra màn hình.

>>> Xem trả lời


3. Viết lại các thuật toán sắp xếp trong bài theo thứ tự giảm dần.

1. Gán i = 0

2. Gán j = i + 1 và min = A[i]

3. Nếu j < n:

- Nếu A[j] < A[min] thì min = j

- j = j + 1

- Quay lại bước 3

4. Đổi chỗ A[min] và A[i]

5. Nếu i < n – 1:

- Đúng thì i = i + 1 và quay lại bước 2

- Sai thì dừng lại


4. Nêu ý nghĩa thực tế của các thuật toán sắp xếp đã học chẳng hạn sắp xếp các học Sinh trong lớp theo chiều cao tăng dần.

Trả lời:

- Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort)

Thuật toán sắp xếp chọn là một thuật toán đơn giản, dựa trên so sánh trực tiếp giữa các phần tử trong một danh sách. Để sắp xếp danh sách, ta lần lượt chọn phần tử nhỏ nhất trong danh sách và đưa nó về vị trí đầu tiên. Sau đó, ta loại bỏ phần tử này khỏi danh sách và lặp lại quá trình trên với danh sách con còn lại. Quá trình này được lặp lại cho đến khi danh sách được sắp xếp hoàn toàn. Tóm lại, thuật toán sắp xếp chọn sử dụng n-1 lần chọn phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành để đưa về vị trí đúng.

- Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

Thuật toán sắp xếp nổi bọt là một phương pháp sắp xếp đơn giản và dễ hiểu. Thuật toán bắt đầu từ đầu danh sách, so sánh lần lượt hai phần tử đứng cạnh nhau và nếu phần tử bên trái lớn hơn phần tử bên phải thì ta hoán đổi chúng cho nhau. Quá trình này được lặp lại cho tới khi không còn phần tử nào cần hoán đổi nữa. Khi đó, danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

- Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort)

Thuật toán sắp xếp chèn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, trong đó ta xử lý từng phần tử trong danh sách một cách tuần tự. Với mỗi phần tử, ta xác định vị trí thích hợp để chèn phần tử đó vào danh sách đã được sắp xếp trước đó sao cho danh sách vẫn được giữ nguyên thứ tự tăng dần. Quá trình này được lặp lại cho tới khi tất cả các phần tử trong danh sách được sắp xếp đúng thứ tự.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 21 trang 99, 103: Các thuật toán sắp xếp đơn giản trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT