logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Cánh Diều Bài 7: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu trang 76, 80

Hãy nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt một hệ CSDL tập trung với một hệ CSDL phân tán. Dựa vào quy mô và đặc điểm tố chức của mình mà các doanh nghiệp lựa chọn xây dựng cho mình loại hệ CSDL (tập trung hay phân tán) và mô hình kiến trúc phù hợp. Em hãy giai thích và lấy vài ví dụ để minh hoạ.

Bài 7: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu


1. Theo em CSDL của trường em được đặt trong một máy tính hay trong tất cà các máy tính có sử dụng CSDL đó? CSDL của một ngân hàng được đặt trong một máy tính hay nhiều máy tính? 


2. Theo em, các hệ thống thư điện tử trên Internet có thể sử dụng hệ CSDL tập trung không? Vì sao? 


3. Hãy nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt một hệ CSDL tập trung với một hệ CSDL phân tán. 


4. Dựa vào quy mô và đặc điểm tố chức của mình mà các doanh nghiệp lựa chọn xây dựng cho mình loại hệ CSDL (tập trung hay phân tán) và mô hình kiến trúc phù hợp. Em hãy giai thích và lấy vài ví dụ để minh hoạ.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Cánh Diều Bài 7 trang 76, 80: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT