logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Cánh Diều Bài 3: Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ trang 57, 61

Trong việc tạo lập CSDL, sau khi tạo xong cấu trúc cho hai bảng mà ta dự kiến có liên kết với nhau bằng khoá ngoài, ta nên khai báo liên kết trước hay nên nhập dữ liệu cho hai bảng trước? Hãy giải thích vì sao.

Bài 3: Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ


1. Trong việc tạo lập CSDL, sau khi tạo xong cấu trúc cho hai bảng mà ta dự kiến có liên kết với nhau bằng khoá ngoài, ta nên khai báo liên kết trước hay nên nhập dữ liệu cho hai bảng trước? Hãy giải thích vì sao.


2. Trong các câu sau, những câu nào đúng? 

a) Một trường là khoá ngoài của một bảng nếu nó là khoá của bảng đó và đồng thời xuất hiện trong một bảng khác. 

b) Khoá ngoài cùa một bảng là tập hợp một số trường cùa bảng đó và đồng thời là khoá cùa một bảng khác. 

c) Khi hai bảng có liên kết với nhau qua khoá chinh khoá ngoài, chi khi bô sung bàn ghi vào các bảng mới cần thỏa mãn ràng buộc khoá ngoài. 

d) Các hệ quản trị CSDL quan hệ tự động kiểm tra và chì chấp nhận các cập nhật thỏa mãn ràng buộc khoá ngoài.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Cánh Diều Bài 3 trang 57, 61: Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT