logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Cánh Diều Bài 2: Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ trang 52, 56

Để tiếp tục xây dựng CSDL quản lí một thư viện, em hãy cho biết: a) Dự kiến cua em về cấu trúc bảng NGƯỜI ĐỌC, biết rằng bảng này dùng để lưu trữ dữ liệu về những người có thẻ thư viện. b) Trong các trường của bảng NGƯỜI ĐỌC, nên chọn trường nào làm khoá chính? Giải thích vì sao? c) Hãy nêu ví dụ cụ thể về nhập dữ liệu cho bảng NGƯỜI ĐỌC nhưng vi phạm ràng buộc khoá.

Bài 2: Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ


1. Để tiếp tục xây dựng CSDL quản lí một thư viện, em hãy cho biết: 

a) Dự kiến cua em về cấu trúc bảng NGƯỜI ĐỌC, biết rằng bảng này dùng để lưu trữ dữ liệu về những người có thẻ thư viện. 

b) Trong các trường của bảng NGƯỜI ĐỌC, nên chọn trường nào làm khoá chính? Giải thích vì sao? 

c) Hãy nêu ví dụ cụ thể về nhập dữ liệu cho bảng NGƯỜI ĐỌC nhưng vi phạm ràng buộc khoá.


2. Trong các câu sau, những câu nào đúng? 

a) Trong CSDL quan hệ, mỗi bảng chỉ có một khoá. 

b) Khoá cùa một bảng chỉ là một trường. 

c) Nếu hai bản ghi khác nhau thi giá trị khoá cửa chúng phải khác nhau. 

d) Các hệ quản trị CSDL quan hệ tự động kiểm tra ràng buộc khoá để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Cánh Diều Bài 2 trang 52, 56: Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT