logo
ADVERTISEMENT

Tìm từ có vần ưi

Ưi là một từ nằm trong kiến thức SGK Tiếng việt lớp 1. Hãy cùng Toploigiai phân tích cấu tạo của vần ưi qua phần giải thích chi tiết dưới đây nhé!

Tìm từ có vần ưi

* Phân tích cấu tạo của từ

- Vần ưi được tạo thành bởi 2 âm là âm ư và âm i

* Từ có vần ưi:

- Gửi, chửi, ngửi, cửi. 

* Từ ngữ ứng dụng

- Gửi thư

- Ngửi mùi

- Chửi thề

- Cửi trần

* Đặt câu với từ ngữ ứng dụng

- Em đi gửi thư ở bưu điện

- Cả xóm ngửi thấy mùi lạ

- Phí phèo đang đứng chửi thề ngoài cổng

- Hãy cửi trói cho tôi

ADVERTISEMENT