logo
ADVERTISEMENT

Tỉ lệ sử dụng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh Nam Tư năm 1999?

Câu hỏi :

Tỉ lệ sử dụng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh Nam Tư năm 1999?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Tỉ lệ sử dụng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh Nam Tư năm 1999 là 90% vũ khí công nghệ cao.

Chiến tranh Nam Tư là một loạt các cuộc chiến tranh và nổi dậy dựa trên sắc tộc đã kéo dài từ năm 1991 đến năm 2001 bên trong lãnh thổ Nam Tư cũ

ADVERTISEMENT