logo
ADVERTISEMENT

The English .............end in /ɪ/

Câu hỏi :

The English ................... end in /ɪ/ 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

The English closing diphthongs end in /ɪ/ 

ADVERTISEMENT