logo
ADVERTISEMENT

Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp lai gồm mấy bước?

Câu hỏi :

Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp lai gồm mấy bước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp lai gồm mấy bước?

Các bước tạo giống thuần chủng gồm 6 bước như sau:

+ Bước 1: Chọn giống hay dòng làm bố, mẹ

+ Bước 2: Gieo trồng để cây bố, mẹ nở hoa trùng nhau, lấy phấn của cây bố thụ cho hoa của cây mẹ đã khử đực. Thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1).

+ Bước 3: Gieo trồng hạt F1, đánh giá để loại cây dị dạng, cây bị bệnh, cây không phải cây lai. Các cây còn lại thu hạt để riêng thành từ dòng.

+ Bước 4: Hạt của mỗi cây F1 gieo thành một hàng hay một ô. Đánh giá chọn cây tốt, thu hạt để riêng thành từng dòng. Quá trình được thực hiện lặp lại qua nhiều vụ cho đến khi thu được dòng thuần.

+ Bước 5: Đánh giá và so sánh dòng thuần chọn được với dòng đối chứng

+ Bước 6: Khảo nghiệm và đăng kí công nhận giống mới theo quy định.

ADVERTISEMENT