logo
ADVERTISEMENT

Tại sao nhu cầu nhân lực về quản trị CSDL ngày một tăng?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 80 (Tại sao nhu cầu nhân lực về quản trị CSDL ngày một tăng?) Bài 16: Công việc quản trị cơ sở dữ liệu SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Tại sao nhu cầu nhân lực về quản trị CSDL ngày một tăng?

nhu cầu nhân lực về quản trị CSDL

Trả lời ngắn gọn: 

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực về quản trị cơ sở dữ liệu ngày càng tăng do tính toàn cầu hóa và số hóa, sự tăng trưởng của Big Data, yêu cầu bảo mật và an ninh dữ liệu, khả năng tích hợp và tương tác giữa các hệ thống khác nhau cùng với cơ hội việc làm và mức lương cao trong lĩnh vực này.

Trả lời chi tiết:

Nhu cầu nhân lực về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) ngày một tăng vì những nguyên nhân sau:

- Tính toàn cầu hóa và số hóa: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp cần đưa dữ liệu của mình vào hệ thống CSDL để quản lý và truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực về quản trị CSDL ngày càng tăng.

- Sự tăng trưởng của Big Data: Hiện nay dữ liệu được sản sinh và tích lũy ngày càng nhiều, các doanh nghiệp cần phải lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu rất lớn (Big Data). Điều này đòi hỏi các chuyên gia về quản trị CSDL có kiến thức và kỹ năng để xử lý những dữ liệu này.

- Bảo mật và an ninh dữ liệu: Việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an ninh thông tin trở thành một ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Các chuyên gia về quản trị CSDL đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và triển khai các chính sách bảo mật và an ninh dữ liệu.

- Khả năng tích hợp và tương tác: Các doanh nghiệp cần tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và đảm bảo tính tương tác giữa các hệ thống khác nhau. Điều này đòi hỏi các chuyên gia về quản trị CSDL có kiến thức và kỹ năng để tích hợp và tương tác giữa các hệ thống khác nhau.

- Cơ hội việc làm và mức lương cao: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực về quản trị CSDL ngày càng tăng, đặc biệt là với các doanh nghiệp lớn và quốc tế. Do vậy nghề nghiệp này mang lại cơ hội việc làm và mức lương cao cho các chuyên gia về quản trị CSDL.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT