logo
ADVERTISEMENT

Tại sao cần có những quy định về ý thức trách nhiệm của những người vận hành hệ thống?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 76 (Tại sao cần có những quy định về ý thức trách nhiệm của những người vận hành hệ thống?) Bài 15: Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Tại sao cần có những quy định về ý thức trách nhiệm của những người vận hành hệ thống?

những người vận hành hệ thống

Trả lời ngắn gọn: 

Quy định về ý thức và trách nhiệm của người vận hành hệ thống là rất cần thiết để đảm bảo tính ổn định, an toàn và bảo mật của hệ thống, giảm thiểu nguy cơ lỗi do con người, bảo vệ dữ liệu và thông tin, đảm bảo tính pháp lý cũng như tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

Trả lời chi tiết:

Việc có quy định về ý thức và trách nhiệm của những người vận hành hệ thống là rất cần thiết vì những lý do sau:

- Đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống: Những người vận hành hệ thống có trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống luôn ổn định, an toàn, không gặp sự cố và lỗi hệ thống.

- Giảm thiểu nguy cơ lỗi do con người: Việc có quy định về ý thức và trách nhiệm giúp giảm thiểu nguy cơ lỗi do con người. Những người vận hành hệ thống phải tuân thủ quy định cũng như hướng dẫn của hệ thống để giảm thiểu sai sót và lỗi hệ thống do nhân viên.

- Bảo vệ dữ liệu và thông tin: Những người vận hành hệ thống có trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu thông tin trên hệ thống luôn được bảo vệ và giữ bí mật.

- Đảm bảo tính pháp lý: Việc có quy định về ý thức và trách nhiệm giúp đảm bảo tính pháp lý của hệ thống. Những người vận hành hệ thống phải đảm bảo rằng các quy định pháp lý được tuân thủ và các thông tin trên hệ thống không vi phạm các quy định pháp luật.

- Tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống: Việc có quy định về ý thức và trách nhiệm giúp tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống bởi vì những người vận hành hệ thống sẽ có kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý và bảo trì hệ thống.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT